Kwaliteit-management principes

14. 03. 26
Hits: 71

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Je locatie verbeteren of kwaliteit willen voeren vergt wat inzet van je als leidinggevende, of van je werkgever of van de school. Om een goed kwaliteits beleid te willen voeren of kwaliteit te willen bieden, om daardoor meer gasten te bereiken of om een goed product te willen neer zetten kan je gebruik maken van de 8 kwaliteits-management-principes die binnen de ISO 9001 norm worden gebruikt.

Deze acht principes zijn:

 

1) Klantgerichtheid

2) Leiderschap

3) Betrokkenheid van medewerkers

4) Procesbenadering

5) Systeembenadering van manegement

6) Continue verbetering

7) Besluitvorming op basis van feiten

8) Win-win relatie met je leverancies

 

8 principes die wat nadenk werk verschaffen. 8 principes die waar zijn en je aan het werk zetten. Stilstand is achter uitgang, stilstand betekend je locatie niet meer ontwikkelen of je locatie maar zo laten als het is. Stilstand betekend gewenning, Stilstand betekend doodbloeden en dat kan funnest zijn voor je contract en voor de ontwikkelingen om je heen. Klik eens op de bron om de uitleg te bekijken van de 8 factoren.

bron: Satix 

Wil je nog iets verder op de materie in gaan klik dan eens op de site van Qualitybs.com  Hier worden de 8 principes groter uitgelegd.

advertentie google

Denk eens na!

!Wie achter iemands rug om praat, voelt zich niet veilig meer op straat.

Kwaliteits TIP

? Gebruik het SMART principe om verandering toe te passen

Kwaliteits TIP 2

? Kwaliteit begint bij jezelf!