14. 04. 26
Hits: 41

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Hoe koop je in? Waar koop je in? Deze vragen zijn afhankelijk of je dit zelf mag regelen of dat het voor je wordt geregeld. Want de meeste cateraars hebben dit centraal geregeld met diverse leveranciers die gelijk HACCP gecontroleerd en gecertificeerd zijn. Dit laatste is een wettelijke eis aan allen die met voedsel verkoop bedrijven. Een cateraar controleert een leverancier voordat er afspraken zijn gemaakt over de leveringen en leveringsvoorwaarden.

12. 03. 23
Hits: 36

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Diefstal in de schoolcatering

Diefstal heb je in verschillende vormen, maar de definitie van diefstal is een strafrechtelijk delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom.  Dus het pakken van een blikje drinken zonder er direct voor te betalen kan tot een vorm van diefstal worden gerekend. Sterker nog nootje pakken uit een bakje nootjes voor een borrel kan leiden tot een ontslag of veel roering geven.  Zie eens dit voorbeeld. 

12. 03. 23
Hits: 38

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Omgaan met geld stromen

Iedere cateraar doet dat op zijn manier. De een laat het ophalen door een geldtransportbedrijf een ander laat je het geld zelf storten en nog een ander haalt het op en verwerkt het intern.
Maar hoe moet je hiermee omgaan? Altijd zo secuur mogelijk. laat er nooit twijfel over bestaan, dat het geld goed moet worden beheert en op een juiste manier moet worden beheerd zoals je bedrijf aangeeft, of zoals het door of met de school is afgesproken.

12. 03. 23
Hits: 38

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De administratie kan op verschillende manieren worden uit gevoerd. Elke cateraar heeft zijn eigen methode. De ene werkt nog veel met papier de ander is volledig geautomatiseerd en werk ook met een eigen pc. Op deze PC wordt alles verricht van het bestellen van goederen tot het invoeren van de dagelijkse omzet. Zelfs is er een mogelijkheid om de exploitatie resultaten te lezen. Een andere cateraar heeft alleen zijn kassa gekoppeld met het hoofdkantoor zodat dagelijks deze kan worden uit gelezen. Onder dit hoofdstuk geven we een beeld van kasstromen, omgaan met geld, een stukje exploitatie uitleg en wat diversen onderwerp die met de administratie van doen hebben.

advertentie google

Managers tip

T 10 tips voor de beginnende managers.

Managers tip 2

T Durf te ondernemen, Maak reclame, zegt wat je doet en hebt, Laat mensen proeven. Geef wat weg.

Managers tip 3

T Voer een gesprek met je medewerkers, geen gevecht!