Risico-inventarisatie en Evaluatie( RI&E)

11. 12. 10
Hits: 50

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Sinds 1 januari 1994 is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) verplicht voor alle werkgevers. Het maken van een plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Elk bedrijf met personeel in Nederland moet zich laten onderzoeken door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige, of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van zijn of haar werknemers.

Dit onderzoek het een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. Een RI&E is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers.In de evaluatie worden van de gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweeg brengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E moet een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen, dit is wettelijk verplicht. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen. Let hier als cateringmanager op, dat je hierover wordt geïnformeerd. Het gaat om jou veiligheid maar ook van je medewerkers. Heb je zo'n lijst, vul deze dan in en bespreek hem met je contactpersoon van je locatie zodat je samen aan de veiligheid werkt.

 

Wat meer informatie vind je op:
http://www.rie.nl/ of branche gerealeerd zoek op contract catering

of de onderstaande site waar een onderzoekstaat uit 2005.
http://www.databankarbo.nl/pdf-pr-conv/contractcatering-eindmeting-arboplus.pdf

Werken in de catering is een zwaar beroep, maar wordt het toch te zwaar dan kun je een melding er van maken door middel van een meldingsformulier werkdruk. Deze is hier te vinden maar misschien heeft jou cateraar hem wel gewoon in je handboek zitten. 
Ga niet te licht met je arbeidsomstandigheden om. Kun je er wat aan doen, doe er dan wat aan en haal veilig en verantwoord je pensioen. 

RI&E vragenlijst (klik op foto)         

lees ook eens de volgende artikelen:

 

 

Arbeidsrisico's in de horeca/catering

Veiligheid op het werk

Veilig werken met schoonmaakmiddelen

 


advertentie google

Managers tip

T 10 tips voor de beginnende managers.

Managers tip 2

T Durf te ondernemen, Maak reclame, zegt wat je doet en hebt, Laat mensen proeven. Geef wat weg.

Managers tip 3

T Voer een gesprek met je medewerkers, geen gevecht!