Veranderingen in de catering CAO

14. 11. 27
Hits: 74

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Verandering in Cao's zijn er altijd wel maar in de contractcatering CAO gaan er een paar dingen snel veranderen. Per 1 januari gaat de reiskostenvergoeding van 0.18 € naar 0.11 € per kilometer voor maximaal 30 km per dag. Ook bij het wisselen van contract tussen cateraars verandert een aantal zaken. Het wordt anders bekeken, het wordt gezien als een bedrijfsovername, dus altijd een overname van personeel. Ook de parttime regeling wordt verandert, medewerkers kunnen niet meer verplicht worden om 20% langer te werken.

Maar waar staat dit of komt dit voor in de Cao. Dit staat in artikel 17. Hier staat: (belangrijkste zaken zwart gemaakt)

Met ingang van 1 januari 2015 geldt een flexibele regeling die in de plaats komt van het hierboven genoemde lid 2:
2a. De parttime/(regio)werknemer kan niet verplicht worden meer dan 20% langer of 20% korter te werken dan de met hem overeengekomen arbeidsduur op weekbasis.
b. Indien de onder a genoemde 20% van de overeengekomen arbeidsduur minder is dan 1 uur, geldt 1 uur.
c. Voor de werknemer die conform het rooster minder dan 5 dagen per week werkt geldt in relatie tot a, 1 dag.
d. De aldus gewerkte “plus”uren (in het geval er langer wordt gewerkt dan de overeengekomen arbeidsduur) of niet gewerkte “min”uren (in het geval korter wordt gewerkt dan de overeengekomen arbeidsduur) worden in een periode van een kalenderkwartaal gesaldeerd.
e. Indien het aldus ontstane saldo positief is (dat wil zeggen dat het aantal plusuren groter is dan het aantal minuren) wordt het positieve saldo in de maand na afloop van het kalenderkwartaal als meeruren uitbetaald.
f. Indien het aldus ontstane saldo negatief is (dat wil zeggen dat het aantal minuren groter is dan het aantal plusuren) worden het negatieve saldo in de maand na afloop van het kalenderkwartaal verrekend met maximaal 1 (pro rata) roostervrije dag.
g. De werkgever kan in uitzonderlijke gevallen de werknemer niet verplichten conform dit artikel onder a langer te werken indien de werknemer aantoonbaar gewichtige redenen aanvoert waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden.
h. In overleg met werkgever en werknemer kan overeengekomen worden dat van de 20% (of 1 uur) als genoemd onder a kan worden afgeweken.
3. Het bepaalde met betrekking tot de flexibele arbeidsduur, neergelegd in lid 2 geldt niet voor de sector Inflightcatering.
Structureel meerwerk
4. Parttime werknemers en regiomedewerkers kunnen, indien zij structureel, dat wil zeggen gemeten over een periode van 3 maanden, meer uren werken dan hun contractuele arbeidsduur, bij hun werkgever een verzoek indienen tot aanpassing van de arbeidsovereenkomst. Voor een toelichting wordt verwezen naar bijlage 14.

Misschien krijg je een memo van je werkgever hier mee rekening te houden. Want dit kan leiden dat je een andere planning moet gaan hanteren. Extra uren of positief saldo van 3 maanden moeten binnen 3 maanden worden opgenomen of vrij voor worden ingeplant. Lukt dit niet dan zullen ze uitbetaald  worden.

Lijkt me moeilijk genoeg in de schoolcatering.

Als er een aanbesteding gaat aankomen in het nieuwe jaar dan weet je bij verlies van de aanbesteding, van je huidige werkgever dat je direct wordt overgenomen door de nieuwe werkgever(cateraar). Zie hierover artikel 10 en 11 van de nieuwe CAO

lees voor meer informatie de onderstaande bronnen.

Bronnen:

FNV Horeca

Catering CAO

Nieuwe reiskostenregeling

 

advertentie google

Managers tip

T 10 tips voor de beginnende managers.

Managers tip 2

T Durf te ondernemen, Maak reclame, zegt wat je doet en hebt, Laat mensen proeven. Geef wat weg.

Managers tip 3

T Voer een gesprek met je medewerkers, geen gevecht!