Reiskosten woon-werkverkeer

14. 07. 29
Hits: 83

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Voor de meeste werknemers waarschijnlijk nog niet onder de aandacht, maar dit gaat wel veranderen per 1 januari 2015. Wat gaat er dan veranderen? Heb je nu al geen reiskosten dan verandert er niks, maar heb je nu een grote reiskosten vergoeding dan gaat er wel degelijk wat veranderen. Wat gaat er gebeuren!. Hieronder uiteen gezet van de oude situatie naar de nieuwe situatie.

Reiskosten tot 1 januari 2015

Reiskosten van de werknemer worden door de werkgever vergoed, indien en voor zover deze worden gemaakt voor vervoer tussen locaties of naar een afwijkende locatie op verzoek van de werkgever. Deze vergoeding is op basis van 2e klas openbaar vervoer. Reiskosten van de werknemer voor woon-werkverkeer, tussen huisadres en werkadres, worden alleen vergoed indien u en uw werkgever daar zelf afspraken over hebben gemaakt.

Reiskosten vanaf 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 wordt, ongeacht de vorm waarin een werknemer reist, een standaardreiskostenregeling ingevoerd die inhoudt dat per gewerkte dag vanaf 11 kilometer tot 30 kilometer (dus maximaal 20 kilometer) enkele reis de gereisde kilometers worden vergoed tegen een kilometerprijs van EUR 0,11/km. Werknemers die 10 kilometer of minder reizen per enkele reis, komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Voor werknemers op wie vóór de datum van 1 januari 2015 nog geen (bedrijfs)reiskostenregeling van toepassing was alsmede voor werknemers die nieuw in dienst treden geldt van 1 januari 2015 tot 1 juli 2015 een afwijkende kilometervergoeding van EUR 0,08/km in plaats van de hierboven genoemde EUR 0,11/km.

Persoonlijke toeslag

Voor werknemers die op 1 januari 2015 al een reiskostenregeling hebben, wordt het verschil tussen wat zij aan reiskostenvergoeding kregen en de reiskostenregeling zoals deze per 1 januari 2015 wordt ingevoerd, uitgedrukt in een persoonlijke toeslag ‘reiskosten’. Deze persoonlijke toeslag wordt eenmalig vastgesteld en daarna bevroren (niet geïndexeerd) maar wel blijvend gegarandeerd.

De vergoeding die in de nieuwe standaard reiskostenregeling per kilometer wordt gegeven ligt lager dan het huidige fiscale onbelaste maximum van EUR 0,19/km. Hierdoor is het mogelijk het verschil tussen wat de werkgever op grond van de reiskostenregeling in de cao vergoedt en het bedrag dat de werkgever fiscaal onbelast had mogen vergoeden,  van ‘bruto’ uit te ruilen naar ‘netto’.

De werknemer heeft bij de start van de regeling het recht het uitruilen van de persoonlijke toeslag tegen een netto vergoeding te weigeren. De werknemer dient dit voor 1 december 2014 schriftelijk bij de werkgever te melden. Indien een werknemer verkiest niet uit te ruilen, zal de vastgestelde persoonlijke toeslag worden verlaagd met een percentage van 30% ter compensatie van de afdracht van de verschuldigde premies en belastingen aan de Belastingdienst, vakantiegeld en overige emolumenten. Deze bruto toeslag wordt per loonbetalingsperiode uitgekeerd.

Bron: FNV Catering.

advertentie google

Managers tip

T 10 tips voor de beginnende managers.

Managers tip 2

T Durf te ondernemen, Maak reclame, zegt wat je doet en hebt, Laat mensen proeven. Geef wat weg.

Managers tip 3

T Voer een gesprek met je medewerkers, geen gevecht!