Thema Uren soorten

15. 10. 17
Hits: 884

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Contract uren, meeruren, spaaruren, verlofuren etc, etc, wat is dit allemaal? Soms kun je denken wat betekenen ze allemaal!

Hieronder een overzicht van alle type uren die je kunt tegen komen met daarbij een kleine uitleg. Wil je over een bepaald thema een grotere uitleg klik dan op de linken die daarbij gegeven zijn voor meer info.

Als je solliciteer bij een werkgever en je wordt aangenomen dan spreek je een aantal te werken uren af. Dit noemen ze contract uren. Het aantal uren dat je samen afspreek om iedere week te werken. Een werkgever kan dit evt flexibel maken wanneer hij dit aangeeft en dit laat vastleggen dan is het een gemiddelde te werken uren per week.

In de catering zie je vaak een vast aantal te werken uren met daarbij, in de CAO vastgelegd, een percentage uren, die daarboven mag worden in gepland of daar onder mag zitten.

Voor parttimers geldt een normale werkdag van maximum van 8 uur per dag afhankelijk van het dagelijks contract. Voorbeeld: een medewerker met een contract van 25 uur, dus 5 uur per dag, kan niet verplicht worden 8 uur te werken op een dag.

Hiernaast zie je een vragenboekje van het CNV waarin je alle vragen kunt vrinden m.b.t. de catering cao. Klik op de foto om hem te downloaden. Download link:cnvvakmensen

Hieronder een korte uitleg over de verschillende uur types

Contract uren

Een contractuur is een gewerkt uur dat in het kader van een bepaald contract voor salaris of declaratie in aanmerking komt. Het normatieve aantal uren dat iemand in een periode geacht wordt te werken wordt het aantal contracturen van het contract genoemd. Je contracturen staan in een arbeidsovereenkomst contract

Voor meer info:

https://www.fnvcatering.nl/1248/contractwisseling.html

http://www.arbeidsrechter.nl/atw

Meeruren

Meeruren zijn alle uren die je meer werkt dan in je contract zijn aangegeven. Heb je een contract van 25 uur per week en je werk in die week 30 uur dan heb je 5 meeruren. Meeruren zijn geen overuren. Overuren zijn uren die pas gewerkt worden als je meer dan 40 uur per week werkt en dit doet over een periode van minimaal 13 weken. Zie overuren.

Meeruren kunnen ook afgesproken zijn, in de vorm van een spaaruren contract. Zodat je meer werkt dan je contract uren om in de schoolvakanties vrij te zijn.

Dit komt veel voor in de schoolcatering omdat vmbo, vo en mbo scholen in de school vakanties meestal dicht zijn. Waardoor er geen catering activiteiten plaatsvinden. HBO scholen zijn meestal wel gewoon open maar hebben wel een beperktere openstelling.

Voor meer info:

https://www.fnv.nl/mijn-vraag/arbeidscontract/arbeidsovereenkomst/ik-werk-steeds-meer-uren-dan-in-mijn-contract-staat-wat-zijn-nu-mijn-rechten

Overuren

Overuren zijn uren die gemaakt worden als je gemiddeld meer werkt dan 40 uur per week over een bepaalde periode. Uren onder de 40 uur of tussen je contract uren en 40 uur zijn meer uren.

Hoeveel mag je overwerken?

De arbeidstijden voor een werknemer bedragen maximaal:

  • 10 uur per dienst (excl. pauzes, waardoor de aanwezige tijd langer kan zijn).
  • Gemiddeld 50 uur per week te berekenen over vier weken (excl. pauzes).
  • Gemiddeld 45 uren per week te berekenen per kwartaal (excl. pauzes) Voor 16- en 17-jarigen gaat het om maximaal 9 uur per dag en 45 uur per week, echter niet meer dan gemiddeld 40 uur te berekenen over 4 weken

In geval van overwerk door medewerkers van 18 jaar en ouder geldt maximaal:

  • 12 uur per dienst (excl. pauzes).
  • 60 uur per week (excl. pauzes).
  • Gemiddeld 48 uur per week in een kwartaal (excl. pauzes).

Bron: http://www.arbeidsrechter.nl/collectieve-arbeidstijden-regeling-vakbond-ondernemingsraad

Voor meer info:

http://ondernemingsdatabank.indicator.nl/loon/meeruren_of_overuren_____is_er_een_verschil_/NLTAPSAR_EU20050301/?source=rss

Spaaruren

Spaaruren zijn uren die je extra werkt boven je contract uren om vakanties te kunnen voorzien van verlofuren. Dit betekent dat je afspreek met je werkgever dat je een aantal uren per week meer werkt en deze uren spaart om op te nemen in de vakantie.

Voorbeeld: Heb je een contract van 25 uur en de school is 10 weken dicht. Dan heb je 10 maal 25 uur verlof nodig om alle vakanties te kunnen overbruggen. Dit is totaal 250 uur. Je krijg van je werkgever in de catering 25 verlofdagen en 13 adv dagen. Dit is 25 x 5 uur 125 uur en 13 x 5 uur 65 uur, bij elkaar is dat 190 uur. Verschil: 250 – 190 uur = 60 uur tekort.

Deze 60 uur verdeel je dan over de resterende weken ( 52 -10 ) 42 weken en dat is dan 1.5 uur per week extra werken.

Werkt je meer dan deze 1.5 uur dan kun je met je werkgever afspreken af en toe tussen de schoolvakanties door vrij te nemen of andere afspraken te maken.

Voor meer info:

http://www.stichtingencontractcatering.nl/documents/pdf/cao/uitleg_spaarurenregeling.pdf

http://wiki.staff.nl/wiki/1109/spaaruren-in-de-catering

Verlofuren

Verlofuren zijn uren die je van je werkgever krijgt op basis van de overeen gekomen uren per week.

Wanneer je over komt 25 uur te werken krijg je 25/5= 5 uur per verlof dag.

De wet en de cao geeft aan dat je in 25 verlof dagen krijg per jaar. Dit betekent dat je per maand 25/12= 2.08 dagen per maand opbouwt. Het is een mis verstand dat je bij indiensttreding gelijk 25 dagen tot je beschikking heb. Je bouwt verlofdagen cq verlofuren op, op basis van de uren die je gewerkt hebt.

Werk je altijd veel meer dan je overeengekomen bent met je werkgever dan bouw je ook meer verlofuren op. Een werkgever zal dit vaak aangeven op je loonstrook of in een apart systeem waarin je dit kunt zien en bij houden.

Voor meer info:

https://www.fnvcatering.nl/543/vakantie.html

http://www.arbeidsrechter.nl/opbouwen-vakantierechten-uren-wettelijk-minimun

http://www.verlofregistratie.info/algemeen/verlofdagen%20berekenaar/berekenen%20vakantiedagen.html

ADVuren

Arbeidsduurverkorting (ADV) betekent dat een werknemer minder uren per week hoeft te werken tot aan het pensioen. Dit wordt meestal gerealiseerd door de werkweek met een aantal uren te verkorten of een VUT-regeling te treffen.

Minder uren werken door ADV

Het verschil tussen arbeidstijdverkorting (ATV) en ADV is dat bij ATV meer roostervrije dagen of vakantiedagen worden ingepland en bij ADV dat de werkweek wordt verkort. In beide gevallen is het doel om meer werkgelegenheid te creëren.

Voor meer info:

http://www.fnvcatering.nl/842/ADV_en_roostervrije_dagen.html

https://www.fnvhorecabond.nl/blog/uncategorized/adv-voor-wie-ook-al-weer/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidstijdverkorting

TVTuren

Tijd voor tijd uren zijn uren die je de ene dag meer werkt en evt de volgende dag alweer opneemt. Dit kan in overleg meet je werkgever wanneer je dat samen afspreek omdat daar een aanleiding voor is. Een werkgever kan aan zien komen dat de ene dag meer werk is dan de andere dag en dan aangeven kun je deze dag iets meer werken en de volgende dag minder.  Een werkgever mag je namelijk op de dag zelf naar huis sturen omdat er minder werk blijkt te zijn. En evt deze uren in mindering brengen. Tenzij je dat zelf goed vind.

De werkgever is verantwoordelijk voor het rooster en mocht het rooster verkeert zijn dan is ook hij verantwoordelijk. Niet de werknemer. Heb je geen spaarcontract dan kun je ook met je werkgever afspreken extra te werken om meer vakantie dagen cq uren op te bouwen om meer vakanties te kunnen nemen.

In de schoolcatering wordt dit veel afgesproken met fulltimers die extra werken om ook de vakanties allemaal vrij te kunnen zijn. Dit is meestal realiseerbaar door partijen/diplomeringen en open dagen te draaien.

http://www.arbeidsrechter.nl/vaststellen-wijzigen-veranderen-werktijden-pauze-dagen-rooster

http://www.schoolcateringmanager.nl/index.php/manager/personeel/269-tvt-regeling

http://www.loonwijzer.nl/home/arbeidsvoorwaarden/werktijd/werktijd-faq/betaling-voor-overwerk#tijd-voor-tijd

http://www.flexnieuws.nl/2009/10/14/verloning-tijd-voor-tijd-waarom-en-hoe/#.ViIEdyuo1OI 

Pauze uren

Bij een dienst van 4,5 uur moet het werk onderbroken worden door een pauze van ten minste 30 minuten. Deze pauze mag eventueel verdeeld worden in twee pauzes van 15 minuten.
Bij een dienst van meer dan 10 uur moet de arbeid onderbroken worden met een pauze van ten minste 45 minuten. Ook deze mag verdeeld worden in drie pauzes van elk 15 minuten of een pauze van 15 minuten en een pauze van een half uur.

Daarnaast staat er in de cao voorgeschreven rusttijden tussen diensten. Voorbeeld:

Als je een dienst hebt tot savonds 22.00 uur heb je recht op een rust tijd van tenminste 11 uur tenzij de werkgever de noodzaak ziet dit in te korten tot 8 uur. Maar dat kan hij maar 1 x per week doen.

Zie art 18 van de catering cao

Voor meer info

https://www.fnvhorecabond.nl/downloads/Cao2014_2015_catering.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden/vraag-en-antwoord/wat-is-er-wettelijk-geregeld-voor-mijn-werktijden

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbeidstijden/inhoud/rusttijden

advertentie google

Managers tip

T 10 tips voor de beginnende managers.

Managers tip 2

T Durf te ondernemen, Maak reclame, zegt wat je doet en hebt, Laat mensen proeven. Geef wat weg.

Managers tip 3

T Voer een gesprek met je medewerkers, geen gevecht!